Theatrical Entr'acte

Musical An Ordinary Miracle

Producer Alexey Ivashchenko
Scriptwriter Libretto writer
Yuliy Kim
Director Ivan Popovski
Director of Photography
Sound
Composer Gennady Gladkov
Orchestration
Vyacheslav Serzhanov
Production Designer THEATRE DESIGNER
Larisa Lomakina
LIGHTING DESIGNER
Gleb Filshtinsky
COSTUME DESIGNER
Olga-Maria Tumakova
Vadim Volya
Production The Dubrovka Theatre
Timing
Year
Age restriction 6+
Country
Cinema Date/Time
KOSMOS THEATRE 3 September 16:00
YELTSIN PRESIDENTIAL CENTER 7 September 16:00
Cast:

Igor Balalaev
Alena Denisenko
Pavel Khrulyov
Yulia Pak
Yuriy Mazikhin
Anton Eldarov
Andrey Grachyov
Oksana Kostetskaya
Olga Azhazha
Elena Moiseeva
Pavel Rassudov
Alexander Ragulin
Alexander Sukhanov

 

 

Musical screening, musical by Gennady Gladkov and Yuliy Kim, based on the play of the same name by Evgeny Schvartz.